avrupa-tip-egitimi

Yazı İçeriğimiz

Avrupa’da Tıp Eğitimi

( Ülkeler ve Detaylı Kıyaslamalar)

Yurtdışında Tıp Okumak isteyen öğrenci adaylarımıza Avrupa’da Tıp Eğitimi ile alakalı karşılaştırmalı ve detaylı açıklamalarda bulunduk.

İngiltere’de Tıp Eğitimi

İngiltere’de Eğitim Sistemi

İngiltere’de tıp eğitimi Türkiye’yle bazı noktalarda benzerlik gösterir, Amerika ve Kanada’dan ise çok farklıdır. Amerika ve Kanada tıp eğitimi öncesi bir lisans derecesi isterken, İngiltere’de koşul lise mezunu olmaktır. Bu noktada Türkiye ile paralellik gösterdiği için avantajlı olabilir. Fakat İngiltere’deki tıp fakültelerinin temel amacı NHS’e (National Health Services) doktor yetiştirmek olduğu için yabancı öğrenci kontenjanı sınırlıdır.

Eğitim genellikle 5 yılda tamamlanmaktadır. İlk 2 yıl akademik ortamda verilen teorik ağırlıklı derslerden oluşur, sonraki 3 yıl ise üniversiteye bağlı bir hastanede klinik ağırlıklı gerçekleştirilir. 5 yıllık tıp lisans eğitimi sonrası, yeni mezun doktorlar 2 yıllık bir hazırlık (foundation) -bir nevi internlük- programına tabi tutulurlar.

Eğitimde genel olarak iki model benimsenir. Birincisi Problem Based Learning (PBL) yani “probleme dayalı öğrenme”, ikincisi ise Lecture Based Learning. Bu iki model ülkemizdeki tıp fakültelerinde de uygulanmaktadır. İki ayrı uç olarak görülürler ve sadece tek bir modeli kullanan okul sayısı azdır. Üniversiteler genellikle ikisinin ortasında, iki sistemin de avantajlarından yararlanarak eğitim verirler.

Probleme Dayalı Öğrenme modelinde, öğrenciler 8-10 kişilik gruplara ayrılır. Her grubun başında bir akademisyen “danışman” olarak bulunur. Öğrencilere bir senaryo verilir, öğrenciler önce buradaki sorunu tespit eder, beyin fırtınası yaparlar ve hipotezler üretirler. Sonraki oturumlarda ise herkes hipotezleri araştırır ve bu konular üzerinde tartışırlar. Bu modelin avantajı öğrencinin en aktif biçimde katılımının sağlanmasıdır. Ayrıca danışman yani akademisyen, zorlanan veya anlamayan öğrencileri tespit ederek onlara rahatlıkla yardımcı olabilir.

Lecture Based Training modeli ise hepimizin alışık olduğu, genelde amfilerde büyük gruplarla yapılan teorik sunum derslerini temel alır. Bu modelde öğrenci daha pasif konumdadır ancak PBL sistemindeki gibi kompleks bir organizasyon ve çok sayıda öğretim görevlisi gerektirmez. Bir akademisyen, aynı anda yüzlerce kişiye ders verebilmektedir.

Ek olarak, son zamanlarda ülkemizde de benimsenmiş olan “modül” veya “kurul” sistemi İngiltere’deki tıp fakültelerinde de benimsenmiştir. Böylece öğrenciler her derste farklı konular görmektense, sistemler üzerinden ilerleyerek her derste birbirine paralel konular işlemektedir. Örneğin sinir sistemi modülünde sinir sisteminin anatomisi, fizyolojisi, ilgili biyokimya konuları vs. aynı anda işlenir.

Başvuru Süreci

İngiltere’deki tüm üniversitelere olduğu gibi tıp fakültelerine de Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) aracılığıyla başvuru yapılıyor. UCAS normalde 5 üniversite tercihine izin verirken, tıp fakülteleri için bu 4 üniversiteyle sınırlı. Aday kişi 5. tercihi boş bırakabilir veya tıp dışında bir bölüm yazabilir.

Ayrıca, son zamanlarda çoğu tıp fakültesi United Kingdom Clinical Aptitude Test (UKCAT) (26üniversite) ve Biomedical Admission Test (BMAT) (5 üniversite) denen testlere de girilmesini istiyor. Bu testler belirli bir müfredata göre yapılmamaktadır. UKCAT, adayın okuduğunu anlama, karar verebilme, tıbbi etiğe bakış açısı, aritmetik yeteneği gibi özelliklerini ölçer.

Testlere ek olarak, üniversiteler bir motivasyon mektubu da ister. Aday bu mektupta neden tıp eğitimi için uygun olduğunu açıklar.

Testlerde yeterli sonuç alan ve motivasyon mektubu uygun görülen kişiler daha sonra mülakata çağrılır.

Mülakatta genellikle Traditional (geleneksel) ya da Multiple Mini Interview formatları kullanılır. Geleneksel yöntemde 2-4 kişi adaya çeşitli sorular sorar ve adayın verdiği cevapları değerlendirir.

MMI yönteminde ise aday birkaç “mülakat istasyonunda” mülakata tabi tutulur. Bu istasyonlarda tıp eğitimi almak için nedenler, topluma ve okula katkı potansiyeli, akademik yetenek, takım çalışması yeteneği, iletişim becerileri, empati yeteneği, hızlı karar verebilme yetenekleri sorgulanır.

Sınavlar

TUS benzeri bir sınav yok. Yeni yönetmeliğe göre ihtisas yapmak için bir dekanlığa başvurmak gerekiyor. Örneğin London Deanery, Londra ve periferindeki tüm eğitim hastanelerini kapsıyor. Başvururken branş seçiliyor. Yapılan mülakat sonucu kabul edilirseniz Londra’nın hangi bölgesinde çalışmak istediğinizi seçiyorsunuz.

Dil Yeterliliği

Üniversiteler genellikle IELTS sınavının verilmesini talep ediyor. Onun dışında iyi bir İngilizce gerekli, çünkü iletişim becerilerine çok önem veriliyor.

avrupada-tip-okumak

 

 


Almanya’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerden olan Almanya’da tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir. İlk 2 yıl klinik öncesi eğitimi kapsar ve öğrenciler temel tıp bilimlerinin yanında Psikoloji, Sosyoloji, Terminoloji gibi dersler de alırlar. Bunun dışında Krankenpflegepraktikumadı verilen staj yapılır ve öğrenciler hastalarla görüşme, takım çalışması gibi kavramları yerinde öğrenme fırsatı bulur.Bu aşamadan sonra klinik tıp eğitimine geçilir. Özellikle 4. yıldan sonra teorik dersler önemli ölçüde azalır ve öğrenciler hastalarla temasa geçerek öğrendiklerini pratikte de uygularlar. Ayrıca bu 3 yıl içinde ders dışında olmak kaydıyla hastane veya muayenehanede 4 aylık pratik bir çalışma (Famulatur) yapılması zorunludur. Tıp eğitiminin son yılında ise (Praktisches Jahr) 48 haftalık uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Bu eğitim ülkemizdeki Internlük dönemine tekabül eder.

Almanya’da Tıp Eğitimi –  Sınavı

Ülkemizde TUS’a denk gelen sınav Almanya’da 3 aşamadan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk aşamaya 2. sınıfın sonunda girerler. Bu sınav öğrencilerin temel tıp bilimlerindeki yeterliliğini ölçmeyi amaçlar ve yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınavdan geçer not alan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilir. Sınavın 2. ve 3. aşamaları öğrenciler arasında genel olarak Hammerexamen olarak bilinir. Eski yönetmeliğe göre bu iki sınavın da 6. Sınıfın sonunda verilmesi gerekmekteydi fakat yeni düzenlemeyle sınavın yazılı kısmı 5. sınıfın sonuna alındı. Böylece stajlardan dolayı zaten çok yoğun olan öğrencilerin sene sonundaki yazılı bir sınava çalışma yükü ortadan kaldırıldı.

Ayrıca 5. sınıftaki sınava hazırlık süreci sayesinde teorik bilgilerin pekişmesi ve son yıl pratikte daha başarılı uygulanabilmesi sağlandı. Son sene girilen sözlü sınav ise hasta odaklı bir sınavdır ve genel olarak dâhiliye, cerrahi gibi branşlardan sorular cevaplandırılır. Ayrıca sınavdan önce öğrenciler bir hastanın anamnezini alıp muayeneye geçerler ve hasta hakkında tanı ve tedavi sürecini de içeren bir rapor yazarlar. Bu rapor da sözlü sınav haricinde değerlendirilmektedir.

Almanya’da Tıp – Farklılıkları

Türkiye’de tıp fakültesinden başarıyla mezun olan her tıp öğrencisi otomatik olarak Doktor unvanını alır. Almanya’da ise, tıp doktorlarının Doktor unvanı alarak isimlerinin başında Dr. kısaltmasını kullanabilmeleri için doktora tezi yazmaları ve söz konusu doktora tezini akademik bir jüri önünde sözlü olarak savunmaları gerekir. Ancak doktora tezleri başarılı bulunan tıp doktorlarının Dr. unvanını kullanmalarına izin verilir.

Almanya’da Tıp Eğitimi Ücretleri

Almanya’daki üniversitelerde sembolik olarak alınan dönemlik katkı payı dışında ücret alınmamaktadır. Tüm bölümlerde eğitim ücretleri aynı olup dönemlik katkı payı ödemesi 100,- Euro ile 500,- Euro arasında değişmektedir.

Almanya’da Tıp Eğitimi Koşulları

Almanya’da Türkiye’de kazandığınız bölümün aynısına veya benzer bir bölüme başvurabilirsiniz. Üzerinde alan adı yazan ÖSYM sonuç belgeniz iki sene süreyle geçerlidir.Türkiye’de eğitimlerinin bir kısmını tamamlamış öğrencilerinse Almanya’daki üniversitelere kayıt olduktan sonra gördükleri dersleri kabul ettirme şansları mevcuttur.

Almanya’da Tıp Okumak için Dil Yeterliliği

Almanca dil yeterliliği, Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce geçerli dil sınavlarının birinden geçerek belgelenmelidir. Bazı üniversiteler Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.

Şartlı kabul ise başvuru dosyanızdaki dil yeterlilik belgesi dışındaki belgelerin onaylanmış olduğu anlamına gelir. Üniversite, Almanca eğitiminizi tamamlayıp, şart koştuğu belgesini kendi belirlediği tarihe kadar sunmanız durumunda eğitime başlayabileceğinizi belirten bir belge gönderir. Birçok üniversite şartlı koşul için dahi A1-A2 seviyesini şart koşmaktadır.

Almanya’da Tıp Eğitimi Başvuru Süreci

Üniversitelere şahsen başvuru yapılır, her başvuru bireysel olarak değerlendirilir. Bunun için üniversitelerin internet sitelerinin incelenmesi gerekir. Bazı üniversiteler belgelerin direkt kendisine gönderilmesini ister. Bazıları da ASSIST sistemi üzerinden başvuru kabul eder. ASSIST ücret karşılığında, yurtdışından gelen başvuruları incelemekte ve adaylarla ilgili tüm bilgileri bilgisayar sistemine kaydederek üniversitelere iletmektedir. Seçtiğiniz üniversitenin ASSIST uygulamasına dâhil olup, olmadığını www.uni-assist.de/ hochschulenadlı web sayfasından öğrenebilirsiniz. Uni-assist üzerinden yaptığınız başvurularda ilk başvuruda 75€, sonraki her bir başvuru için 15€ ödenir. Güncel ücretler için lütfen siteyi inceleyiniz.


Avusturya’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da tıp eğitimi denildiğinde en çok tercih edilen ülkelerden biri de Avusturya’dır. Viyana’da Tıp Giriş Sınavı ile öğrenci kabul eden 3 üniversite vardır;

*Medical University of Graz 

*Innsbruck Medical University

 *Medical University of Vienna

Her fakültenin eğitim sistemi az çok değişmekle beraber genel olarak aynı müfredatı işlemektedir.

Tıp Eğitimi toplam 12 dönem sürüyor.260 saat zorunlu ders ve 275 saat klinik dersleri içeriyor.Kalan 15 saati ise seçmeli dersler oluşturuyor.Öğrenciler ayrıca eğitimin sonunda 18 haftalık bir internship tamamlamak zorunda.Ayrıca öğrenciler mezun olmadan önce bir diploma tezi yazmak zorundadır.

Program 3 bölümden oluşuyor.
1. Bölüm 2 sömestr,
2.bölüm 6 sömestr
ve 3. bölüm 4 sömestr’dır.

Aynı zamanda Viyana Üniversitesi Dünya’da en iyi üniversiteler sıralamasında 70, Avrupa sıralamasında 9. sıradadır.

Avusturya’da Tıp Eğitim Ücretleri

Avrupa birliği vatandaşları ve yasalar önünde Avusturya vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olan bireyler (Daimi oturma izni olan bireyler,5 yıldan beri Avusturya’da yaşayanlar,vb) eğitimlerini 2 sömestr uzattıkları takdirde sömestr başına 363.36 € ödeme yapmaları gerekir.3. Ülke vatandaşlarının ise sömestr başına 726.72 € ödemesi gerekir.

Avusturya’da Tıp Eğitimi Dil Yeterliliği

Eğitim dili genelde Almancadır. Bazı üniversitelerde Almancanın yanında bir nebze İngilizce de ders veriliyor ancak eğitim dili ağırlıklı olarak Almanca. MedAT-H (Tıp Giriş Sınavı) için C1 düzeyinde Almanca gerekmektedir.

Avusturya’da Tıp Eğitimi Kayıt Şartları

Viyana Tıp Üniversitesi’nde üniversite eğitimi alabilmek için, üniversite sınavında Türkiye ya da KKTC’de herhangi bir devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesinde TIP eğitimi almaya hak kazanmış olmanız gerekmektedir. ÖSYM tarafından yerleştirmeniz yapılan fakülte ve bölüme paralel olarak Viyana Tıp Üniversitesi’ne geçişiniz yapılabilmektedir.

Avusturya’da Tıp Eğitimi Kayıt Süreci

Başvuru yapıldıktan sonra gelecek olan kabul belgesi şartlı kabuldür. Eğer Almanca bilmiyorsanız kabul belgeniz hem almanca şartı hem de giriş sınavı şartını içerir.

Öğrenci vizesi başvuru yapılır ve ortalama olarak kabul ve vize bekleme süreci 4-6 ay arasındadır.

Vize onayından sonra Avusturya’da almanca kursuna başlanılır ve C1 düzeyinde Almanca bitirildikten sonra Tıp için giriş sınavına girmeye hak kazanılır.

Sınav her sene bir kere kış dönemi başlangıcında yapılır (örneğin 2017 için 4 temmuzda sınav yapılacak, ağustosta sonuçlar açıklanacak, Eylülde başarılı ve kontenjan dahilinde olanlar kayıt yaptırabilecek)

Eğer sınav tarihine kadar Almanca kursunuz bitmezse, sonraki sene sınava girebilir bu arada sınava da iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Sınav için hazırlık kursları mevcut, bu kursların yardımıyla sınavdan başarılı olabilirsiniz.

SINAV’IN (MEDAT-H) İÇERİĞİ̇

MedAT-H (Tıp giriş sınavı) ve MedAT-Z (Diş hekimliği giriş sınavı) olarak iki farklı grup için sınav yapılmaktadır. Sınav tüm Avusturya üniversiteleri tıp bölümleri için aynı gün yapılır.

Sınav dili Almancadır ve 4 parçadan oluşmaktadır.

1- Temel Bilgiler (BMS) (40 %)

Biyoloji, kimya, fizik ve matematikten oluşan temel bilgileri ölçen çoktan seçmeli bölüm (Multiple-Choice-Format).

2- Metin anlama (TV) (10 %)

Bu bölümde metinleri okuma ve anlama kontrol edilir.

3- Bilişsel yetenekler ve beceriler (KFF) (40 %)

Çoktan seçmeli (Multiple-Choice-Format) bölümdür, öğrencinin sayı dizileri, düşünce ve dikkati, sözel akıcılığı ve figürler üzerinde dikkati ölçülür, bir anlamda iq testlerine benzer, pratik zekayı ve dikkati ölçen bölümdür.

4- Akademik Düşünme (ATH) (10 %)

Akademik eğitim için düşünce yetisini ölçen ve mantıksal zorlamayı, karşı argüman geliştirmeyi değerlendiren bölümdür.


İtalya’da Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi 6 yıldır. Okul ücretleri aile gelirine göre belirlenir ve senelik 1000 euro gibi bir ücretle okumanız mümkündür.

Türkiye’de üniversite sınavında barajı aşmanız , 12 yıllık eğitiminizi tamamlamanız ve imat sınavı’ndan başarı elde etmeniz italya’da tıp eğitimi almanız için yeterlidir.
12 devlet üniversitesi’nde ingilizce tıp eğitimi mevcuttur.

Ayrıca İtalyan Hükümeti’nin senelik 5000 euro ya kadar burs imkanlarından faydalanma şansınız vardır.

Avrupa’da tıp eğitimi ni hem uygun koşullarda hem de kaliteli üniversitelerde alabileceğiniz en iyi ülkelerden biri İtalya‘dır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayın.

 

 


Çekya’da Tıp Eğitimi

Son yıllarda Avrupa’da tıp eğitimi almak isteyen öğrenciler için önemli tercih merkezlerinden biri de Çekya’dır. Çekya Avrupa birliği standartlarında eğitim veren, yüzlerce yıllık başarılı eğitim geleneği olan, diğer avrupa ülkelerine nazaran ekonomik şartları sebebiyle çok çok daha uygun olan Türkiye’ye uçak ile bir kaç saatlik mesafede bir ülkedir.

Çekya’da Tıp Okuyabileceğiniz Üniversiteler

Charles University in Prague, first faculty of Medicine;
Charles University in Prague, second faculty of Medicine;
Charles University in Prague, third faculty of Medicine;
Charles University in Prague, third faculty of Medicine;Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove;
Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen;
Masaryk University, Faculty of Medicine;
Palacký University of Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry;
University of Ostrava, Faculty of Medicine;

Charles Üniversitesi’ne bağlı 5 tıp fakültesi bulunmaktadır.

Çekya’da Tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir.

Çekya’da Tıp Eğitimi Kabul Şartları

Lise Diploması
Dil Yeterlilik Belgesi(Bazı okullar dil belgesi istemeyip, ingilizce skype mülakatı yapar)
Giriş Sınavı

Çekya’da Tıp Eğitimi Fiyatları

Çek Cumhuriyeti’nde İngilizce Tıp Eğitimi Ücretleri senelik 11.550 EURO (CZK 360,000) dan başlamaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde Çekçe eğitim herkes için ücretsizdir. Ancak çek dilinde olan yeterliliğinizi belgelendirmeniz gerekir. Veya öncesinde bir çek dili kursuna gidebilirsiniz.

Detaylı bilgi için buraya tıklayın.

 

avrupada-tip


 

Fransa’da Tıp Eğitimi

Fransa’da tıp eğitimi 3 aşamadan oluşur. İlk aşama PACES adı verilen sağlık bilimleriyle ortak 2 yıl süren bir eğitim sistemidir.Bu eğitimi alan öğrencilerin okuduğu bölümler tıp,diş hekimliği,eczacılık ve ebeliktir.Birinci yıldaki eğitimin sonunda öğrenciler “CONCOURS” adı verilen bir sınava tabi tutulur. Öğrenciler bu sınava yalnızca 2 kez girebilirler.Baraj sınavındaki başarı oranı sadece %15 ile %20 arasındadır.Bu da Fransa’da PACES adı verilen eğitim sisteminin zor olduğunu göstermektedir.Bu sınavı başarıyla geçen tıp öğrencileri PCEM2 adı verilen sistemle öğrenimlerinin ilk aşamasını tamamlamış olurlar.PCEM2 sistemine devam edebilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı belirlenen kontenjanın sadece %8’ini oluşturur.

İkinci aşama DCEM adında bir eğitim sistemidir.Bu eğitim 4 yıl sürmektedir.Bu aşamanın son 3 yılı devlet hastanelerinde farklı uzmanlık alanlarında yapılan stajı içerir.4 yıllık eğitimin sonunda öğrenciler ECN adı verilen Türkiye’deki TUS sınavına denk gelen bir tıpta uzmanlık sınavına tabi tutulur.Bu sınavda elde edilen puana göre öğrenci kendisine sunulan 11 uzmanlık alanından birini seçer.

Tıp eğitiminin üçüncü aşamasını uzmanlık oluşturur.Bu sisteme INTERNAT adı verilir.Uzmanlık eğitimine hak kazananlar ise 3 yıllık temel tıp ve 4 yada 5 yıl sürebilecek olan uzmanlık eğitimine başlarlar.INTERNAT eğitiminde uzmanlık öğrencileri yaklaşık olarak 1300€ ile 2000€ arasında aylık bir ücret alırlar.

Eğitim Hayatı

Fransa’da dersler teori anlatımına dayalı klasik ve pratiğe dayalı uygulamalı yöntemle işlenir. Akademik yıl genelde Eylül veya Ekim ayında başlar ve Mayıs ya da Haziran ayı gibi sona erer.Yıl içi yapılan kontroller ve genel sınavlar olmak üzere iki tıp sınav vardır.

Yıl içi kontroller, yıl içi öğrenilenleri ölçmeye yönelik olarak yapılır ve yıl boyunca kısa sınavlar olarak gerçekleştirilir.

Eğitim Sistemi

Genel sınavlar da derslerin tamamını kapsayacak şekilde iki kez yapılan sınavlardır.Üniversitede dersler genellikle birbirini tamamlayan modüller (birbiriyle bağlantılı ders grupları) şeklinde düzenlenir. Diploma, bazıları zorunlu bazıları seçmeli “n” sayıda modül içerir.

Fransız yüksek eğitiminde iki tür ders yapma yöntemi bulunmaktadır:

Klasik ders yöntemi: 100 kişilik anfilerde öğretim elemanının ders anlatıp öğrencilerin not aldığı ders yöntemidir. Bu dersler için çoğu zaman öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve öğrencilerin dönem sonunda sınavlara hazırlanmak için edinebildikleri teksir halindeki ders kitapçıkları bulunmaktadır.

Uygulamalı Çalışmalar – Yönlendirmeli Çalışmalar: Uygulamalı çalışmalar ve yönlendirmeli çalışmalar belli sayıda öğrencinin katıldığı gruplar halinde laboratuarlarda yapılır ve derslerde öğrenilen teorik bilgileri pekiştirmeye ve uygulamaya yöneliktir.

Başvuru Süreci

Fransa’da bir tıp fakültesine başvuru yapmak diğer fakültelere yapılan başvuruyla aynı esasları içeriyor.Fransız lisesinden mezun olan bir öğrenci ikinci dönem şubat ayı gibi başvurusunu yapmaya başlıyor, nisan sonuna kadar başvuru hakkı bulunuyor.Öncelikle üniversitelerin sitelerinden bulabileceği başvuru formunu doldurulup mail atılıyor.Daha sonraki aşamada ise üniversiteden gelecek başvuru kabulüyle beraber diğer evraklarını hazırlayıp üniversitedeki yetkili kişiye gönderiyor.Fransız liselerinden mezun olmayan ve Fransız, Avrupa veya Uluslar arası Bakaloryaya sahip olmayan öğrenciler ise Kasım-Ocak ayları içerisinde Fransız Kültür Merkezleri’nde bulunan ön kayıt dosyalarını almaları ve Ocak ayının sonuna kadar ön kayıt başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor.Öğrencinin üniversiteye kabul edilip edilmediği ise genellikle Haziran olmakla beraber Eylül ayına kadar açıklanıyor. Fransa’da üniversiteye kabul edilen öğrenciler kesin kayıt yaptırmak için üniversite tarafından istenen belgeler ve üniversite yerleştirme sonucu ile Fransa’da ki tıp fakültelerine kayıt işlemlerini tamamlıyor.

Fransa’da Tıp Eğitim Ücretleri

Kayıt harçları, seçilen bölüme göre değişlik gösterir.Bu harçlar genel olarak kayıt esnasında bir senelik olarak bir kerede ödenir.Ancak,üniversiteler devlete bağlı kurumlar oldukları için yıllık eğitim harcı 175 ile 1000 Euro arasında değişmektedir.

Dil Yeterliliği 

Fransa’da bir çok üniversitenin tıp dışındaki bölümlerinde İngilizce dil eğitimi veriliyor.Ancak tıp fakültelerinde eğitim dili Fransızcadır.Fransız diline yeterli olduğunu göstermek için öğrencinin Fransız Kültür Merkezi’nin yapmış olduğu DELF/DALF sınavlarına girip belge almaları gerekmektedir.Fransa’daki tıp fakültelerinde şu an istenen Fransızca seviyesi DELF B2’dir.Üniversiteye bu belgeyle başvuru yapılabilir.


  İspanya’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da tıp eğitimi seçeneklerinden biri olan İspanya’da tıp eğitimi İngilizce ve İspanyolca olarak sunulmaktadır ve eğitim altı yıl sürmektedir. Üçüncü yılın ikinci döneminden itibaren dil İspanyolcadır ve bütün klinik kursları İspanyolca devam etmektedir. İspanya’da tıp eğitiminin amacı hastalarına kaliteli hizmet sunabilen,sağlık merkezlerinde çalışıp,kariyerlerini sürdürebilen hekimler yetiştirmektir.

Yıllık eğitim ücreti:20.600 €(özel üniversite)

Klinik Dönem: Amaç klinikte pratik yeterlilikleri elde etmektir. Bu amaçla, öğrenciler üçüncü akademik yılın ikinci döneminden sonra hastanelerde ve kliniklerde stajyerliklerini yapabilirler.Üçüncü sınıf öğrencileri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji ve Radyoloji hizmetlerinde rotasyonları gerçekleştirir. Dördüncü sınıf öğrencileri Travmatoloji, Gastroenteroloji, Psikiyatri, Onkoloji ve / veya Hematoloji, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Cerrahisi klinik uygulamalarında yer alırlar. Beşinci sınıf öğrencileri Nefro-Üroloji Hastalıkları,Jinekoloji, Pediatri ve Dahiliye bölümlerini tamamlarlar.Son olarak, altıncı sınıf öğrencileri, akademik yıl boyunca alınan konuların uygulanmasını,medikal ve cerrahi uzmanlık konusunda ve acil departmanında klinik rotasyonlarını gerçekleştirerek edinilen bilgilerini güçlendirirler.

Üçüncü sınıf öğrencileri Aile Hekimliği klinik dersini alırlar.Bu eğitim deneyimi sırasında, öğrenci en yaygın sağlık sorunları ile karşı karşıya gelir ve pratiğe katılmak için fırsat bulur. Aynı zamanda önleyici tedbirlerin uygulanmasına katılır ve doktor-hasta ilişkisi yaşayarak, aile hekimlerinin günlük çalışma ve bu alandaki profesyonellerin ekip dinamiklerini (diğer uzmanlar, hemşireler, ebeler ve) tanır.

Girilmesi Gereken Sınavlar ve İçerikleri

Türkiyeden lise mezunu olan bir öğrenci İspanya’da üniversite eğitimi alması için girmesi gereken bir sınav “Selectividad” vardır. Selectividad sınavı iki aşamadan oluşur. Birincisi genel sınavdır, öğrencinin İspanyolca dil bilgisini, bir başka Avrupa Birliği dili bilgisi (örneğin İngilizce). İspanyol Tarihi genel kısmını içerir. Bölüm soruları ise Sosyal Bilimler için ayrı Fen Bilimleri için ayrıdır. İkinci aşama Eylül ayında girilen birinci sınavdan alınan notları yükseltme de diyebileceğimiz bir sınav tipidir.

Akademik Yıl

İspanya üniversitelerinde, okul yılı genellikle Ekim ayının ilk haftasında baslar ve Haziran ayının ilk haftasında sona erer. Ortalama 220 günlük dönemlerdir. Öğrencilerin Christmas döneminde iki hafta ve Easter döneminde de 10 günlük tatilleri vardır.

İspanya’da Tıp Kabul Şartları ve Sınavlar

Üniversite Giriş Sınavları (Türk öğrencilerin İspanya’da bir devlet üniversitesine girebilmeleri için ÖSS’yi kazanmış ve Türkiye’de bir okul tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir)

Üniversitelere giriş yönetmelikleri, ulusal ve bölgesel otoritelerin sorumluluğundadır. Bu sınavlara giriş yönetmelikleri ise Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kontrolündedir. Bu bakanlık; kendi içlerinde özellikleri olan otonom bölgelerden, devlet okul kurulu, ve üniversite kurullarından gelen raporların incelenmesi sonrasında yönetmelikler düzenler. Otonom bölgeler, kendi alanları için ülke genelinden daha sıkı hatlar uygulanmasını talep edebilirler.

Her üniversite, kendi bünyesinde uygulanacak sınavların zamanını, kurumlar için belirlenmiş sınav sınırlamalarına uymak kaydıyla, belirler. Aynı şekilde, öğrenci başvuru tarihlerini , ve giriş sınavı başvuru son tarihlerini de belirler.

İki çeşit sınav vardır. Birincisi LGE ve ikincisi de LOGSE Baccalaureate programlarını takip etmiş öğrenciler içindir.

1- LGE

Curso de Orıentacıon Universitarıa programını bitirmiş öğrenciler için olan bu sınav, iki egzersizden oluşur. Birincisi COU programı için öngörülen konuları içerir ve üç kısımdan oluşur: Edebiyat yorumu ve İspanyolca (bazı otonom bölgelerde kendi dilleri), yabancı dil, filozof bölümleri. İkinci egzersiz ise başvurulan bölümle ilgili gerekli konuları içerir (toplam 4 konudan oluşur). Toplam alınan not, iki bölümün ortalamasıdır. Her iki bolum de 10 üzerinden notlandırılır ve bu sınavdaki geçme notu 4’tur.

“COU” programını seçen öğrenciler için, üniversiteye girişte kolaylık sağlanır.

2- LOGSE

Baccalaureate’larını öngörülenden daha önce alacak öğrenciler içindir. Bu sınav da içerik olarak “Curso de Orientacion Universıtarıa” öğrencilerinin sınavlarına benzer. Bu sınav, iki sistemin birlikte uygulandığı durumlarda bir ayrım olmaması için yapılmaktadır.Yönetmelikler uyarınca, öğrenciler bir tane üniversite giriş sınavı alabilirler. Bu sınav üniversite ve Baccalaureate yetkilileri tarafından birlikte hazırlanır. Bu sınav, öğrencilerin Baccalaureate’larının son yılında gördüğü konuları içerir ve öğrencilerin akademik yeterliliklerini ve bilgilerini ölçmeye yöneliktir.

Üniversitelere Kayıt Prosedürleri

Halen yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, üniversitelere girişte nitelikli öğrencilerin seçilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içerir. Bu nitelikler, başvuranın vasıfları, ve başvuruda bulunduğu üniversitenin çeşidine göre değişiklik gösterir. Eğer kaliteli başvurular varsa, üniversite bazı boşlukları doldurmaktan çekinebilir. Eğer üniversiteye başvurular, kapasiteden fazla ise, öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilirler:

1- En yüksek incelik “COU” veya Baccalaureate (LOGSE) programı mezunlarına ve ikamet değiştireceğini ispatlayanlara ve kendi üniversite bölgesinde bulunmayan bir bolum okumak isteyenlere verilir.

2- Sınavları Haziran’da geçenlerin Eylül’de geçenlere göre önceliği vardır.

3- COU veya Baccalaureate programı çerçevesindeki bir eğitime girişenlerin, diğer alanlardaki çalışmalara göre önceliği vardır.

Tüm bu kriterler uygulandıktan sonra, geride kalanlar arasından giriş sınavındaki derecelerine göre; BUP ve COU veya LOGSE Baccalaureate not ortalamasına göre; FP II veya denk not ortalamasına göre ve özel alanlarda (Sanat, çeviri gibi) öğrenim yapmak isteyenlere; giriş sınavı ile özel yetenek sınavlarının ortalamasına göre öncelik verilir.

Yukarıdaki hükümler ile beraber, üniversiteler, her yıl belli sayıda yeri özel durumlar için rezerve ederler. Bu yerlere, aşağıdaki öğrenciler hangi üniversite bölgesine bağlı olduklarına bakılmadan kabul verilir: üniversitenin yüzde 5’ı üniversite Licenciados için, yüzde 5’ı ispanya üniversite giriş sınavını geçmiş olan yabancı öğrenciler için (Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden), “Escuelas Universitarias”ların en az yüzde 30’u ikinci asama mesleki eğitim sertifikası (veya dengi) sahiplerine ayrılmıştır.

Ayrıca, yüzde uçluk kısımda, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere (engellilere) ayrılmıştır. Bazı durumlarda bu oran yükseltilebilir. Devlet okulları, bu öğrencilerin sınav almalarını sağlayabilecek şekilde kendilerini ayarlamaları gerekir.


avrupa-tip-egitimi


Hollanda’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da tıp eğitimi alanında kendini ispatlamış ülkelerden biri olan Hollanda’da genel tıp eğitimi 3 aşamadan oluşuyor:

1-) BSc in Medicine (Bachelor of Sciences in Medicine): 3 yıl

2-) MSc in Medicine (Master of Science in Medicine): 3 yıl

3-) Saha pratiği (internlük): 1 yıl

Yani toplamda 7 yıllık bir eğitim sonucu, öğrenci master derecesi ile mezun oluyor.

İlk 3 yılı İngilizce tamamlamak mümkün, ancak sonrası için Felemenkçe şarttır. Öğrenci MSc eğitimi sırasında hastane ziyaretlerinde Felemenkçe kullanır.

 

Dolayısıyla Felemenkçe bilmeden MSc ve Internlük aşamasını bitirmesi mümkün değildir.Hollanda’daki bütün Tıp Fakülteleri ortak bir müfredata sahiptir.

 

Tıp eğitiminde modüler sistemi benimsemişlerdir. Bu sisteme göre 4-6 haftalık belli bir konu veya sistemle alakalı (ör:sinir sistemi) modüller oluşturulur. Her 4-6 haftalık periyod sonunda ise modül sonu sınavı gerçekleştirilir. Tıp fakültelerinin nerdeyse yarısı, yılda 4 kez “fakülteler arası gelişim testi” denen bir test uygular. Bu test ile öğrencinin tıp eğitimi sürecindeki gelişiminin, fakültenin ve ülkenin tıp eğitimi kalitesinin ölçülmesi, eksikliklerin giderilmesi hedeflenir. Tüm okullarda öğrenciler, seçmeli derslerden birini almalıdır. Çoğu küçük proje gruplarını seçer. Bilimsel araştırma yapmak, tüm tıp fakültelerinde zorunludur. Neredeyse tüm fakülteler 1.5 yıl uygulamalı bilimsel araştırma yapma imkanı sunar. Son yıllarda, klinik eğitim katı ve belirli rotasyonlarla sınırlı tutulmaz. Erken klinik gözlemler ile daha ilk yıldan klinik eğitime de giriş yapılır. 6. sınıfta ise, öğrenci seçtiği alanlarda daha uzun sürelerde staj yapabilme imkanı bulur. Yasal yükümlülüklere bağlı kalmakla beraber, radyoloji, geriatri, plastik cerrahi alanlarında bile ciddi olanaklarla staj yapabilme imkanı bulunmaktadır.

Başvuru Süreci

Hollanda’da kayıt için gereken şartlar hemen her üniversitede aynıdır. Kayıt için sadece lise diploması ve ÖSS sonuç belgesi yetmemektedir. Herhangi bir bölüm okumak isteyen bir öğrencinin lisede bazı dersleri almış olması da gerekmektedir. Tıp için bu dersler: fizik ve kimyadır.Öngörülen dersleri lisede aldığını kanıtlayan öğrenciler, Propedeudisch Examen denen sınava katılmaya hak kazanır. Başvurular Ekim’de, bir sonraki eğitim yılı için yapılır. Örneğin Ekim 2015’te yapılan bir başvuru 2016 öğretim yılı için yapılır. Başvurular için Studielink denen online bir merkezi başvuru platformu bulunmaktadır. Fakat yine de eğitim görmek istediğiniz fakülteyle iletişime geçmek faydalıdır, zira üniversitelerin istedikleri belgeler değişebilmektedir. Hollanda, üniversite kabüllerinde zaman zaman farklı yöntemler izlemektedir. Örneğin başvuru sürecinde sizden istenen ve lisede almış olmanız gereken ders notlarınız düşük, üniversite sizi yine de kabul edebilir, ancak koşullu olarak.

Bu durumda üniversitedeki ilk seneniz bir nevi deneme senesi olur. Eğer aldığınız tüm dersleri geçerseniz okula devam edebilirsiniz, herhangi birinden kaldığınız takdirde ise okuldan ayrılmanız istenir.

Sınavlar

TUS benzeri bir sınav yok. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminizi Hollanda’da almayı düşünüyorsanız eğitim almak istediğiniz okulun şartlarını bizzat incelemeniz daha faydalı olacaktır. Mezuniyet sonrası eğitimler için (uzmanlık vs.) başvuru fakülteye bireysel olarak yapılıyor. Çoğu fakülte için mezuniyet öncesi eğitimi de o fakültede almış olmak önemli bir avantaj.

Dil Yeterliliği

Tekrar bahsetmek gerekirse, İngilizce eğitim imkanı mevcut ancak ilk 3 yıl için. Eğitimin devamındaki klinik stajlar, hastayla iletişim göz önünde bulundurulursa Hollandaca öğrenmek şart.

Hollanda’da Tıp Eğitim Ücretleri

Hollanda Avrupa’da kaliteli ve hesaplı eğitim dendiğinde ilk akla gelen yerlerden. Diğer ülkelere göre eğitim ücretleri biraz daha uygun. Ücretler 2500-9500 Euro civarında.

 


Polonya’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da tıp eğitimi denilince son yıllarda en çok tercih edilen ülkelerden biri de Polonya’dır. Polonya’da tıp eğitimi için 4 ve 6 yıllık olmak üzere 2 farklı program bulunmaktadır. 4 yıllık program genellikle Amerika ve Kanada’dan gelen öğrenciler içindir ve sadece pre-medicine eğitimini tamamlamış öğrenciler başvurabilir. 6 yıllık program ise liseden mezun olmuş adayların başvurduğu standart tıp eğitimini kapsar.

Her üniversite tıp eğitimini kendi planlar, bu yüzden üniversitelerin eğitim sistemleri arasında farklar vardır. Fakat her üniversite Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı’nın belirlediği ulusal standartlara uymak zorundadır.

Bu kapsamda tıp eğitimi genel olarak 2 kısımdan oluşur ve Türkiye’deki sisteme çok benzemektedir. İlk 3 yıl preklinik eğitimi kapsar. Öğrenciler Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji gibi dersler alırlar. Yabancı öğrencilerin klinikte hastalarla iletişim sorunu yaşamaması için Lehçe dersi görmeleri de zorunludur. Dördüncü sınıftan itibaren klinik dersler başlar; öğrenciler Pediatri, Cerrahi, Psikiyatri gibi branşlarda eğitim görür. Son sene ise 13 aylık İnternlük dönemini kapsamaktadır.

Kalıcı bir çalışma lisansı alabilmek için tıp fakültesini başarıyla bitirmenin yanı sıra “Lekarski Egzamin Końcowy” denilen tıp sınavını da geçmek gerekir. Bu sınav 200 çoktan seçmeli sorudan oluşan yazılı bir sınavdır.Bu aşamaları tamamlayan öğrenciler Doktor unvanını kullanarak çalışmaya başlayabilirler.

Polonya’da Tıp Eğitim Dili ve Ücretleri

Polonya’daki üniversitelerde eğitim ücretsiz ve Lehçedir. Fakat birçok üniversitede İngilizce eğitim de verilmektedir, bu programların yıllık ücreti yaklaşık 10.000 €’dur.

Polonya’da Tıp Başvuru Şartları

Avrupa’da Tıp Eğitimi ancak özellikle Polonya’da tıp eğitimi alabilmek için üniversite sınavında başarılı olmak gerekmemektedir. Kayıt için gereken şart lise mezunu olmaktır ve kabul aşamasında lisede alınan dersler ve başarı durumu değerlendirilir.

Denklik

Polonya üniversitelerinin diplomaları Avrupa’da ve birçok dünya ülkesinde tanınmaktadır. Türkiye’de ise dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500’de olan tanınmış üniversitelerin dışındaki üniversiteler için denklik koşulu öğrencilerin YGS ve LYS’ye girmiş oldukları yıl sıralamada ilk 40 bin içinde yer almalarıdır. Bu şartı sağlayan öğrencilerin öğrenimleri bittikten sonra diploma denkliği de garanti olacaktır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayın.


Macaristan’da Tıp Eğitimi

 

Macaristan’daki Tıp Eğitiminin Türkiye’den Farkı

Türkiye’deki 4. ve 5. sınıftaki dönemdeki (stajyerlik dönemi) stajlar tek bir staj olarak alınıp(örneğin;2 ay pediatri,2 hafta kadın doğum) staj bitimi sonunda sınav yapılırken, Macaristan’daki sistemde temel tıp bilimlerindeki gibi bir ders programı uygulanır örneğin sabahtan pediatrics lecture varken öğleden sonra pharma pract dersleri alınır ve sömestr sonunda genel sınavlar uygulanır.

Macaristan’da Tıp Eğitimi Almanın Avantajları

Avrupa’da çok cazip başvuru şartlarıyla eğitim için Macaristan oldukça önemli bir lokasyondur. Macaristan’da eğitim alabilmek için lise diplomanız yeterli. Lise diplomanız ve not dökümünüz ile Macaristan’da üniversite kaydınızı yapabilir, üniversite eğitiminize başlayabilirsiniz.Macaristan üniversiteleri YÖK tarafından onaylanıyor

Macaristan bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için, Macaristan üniversitelerinden alacağınız diplomalar YÖK tarafından onaylanıyor. Macaristan’da eğitim sonrası alacağınız diplomanızla mesleğinizi hem Türkiye’de hem de yurtdışında rahatlıkla icra edebilirsiniz. Macaristan’da eğitim dili İngilizce. Üniversite eğitiminiz boyunca İngilizce dilini hem eğitim hem de sosyal hayatta aktif olarak kullanacak ve anadil seviyesinde İngilizce konuşabiliyor olarak mezun olacaksınız.

Macaristan’da üniversite eğitimi almanın maliyeti, Türkiye’de ya da KKTC’de bir özel üniversiteye gitmekten daha ekonomiktir. Yaşam giderleriniz ise Türkiye ile aynıdır. Eğitim ve diploma avantajları göz önünde bulundurulduğunda Macaristan’da üniversite okumak çok mantıklıdır.

Eğitim Sistemi ve Kabul Koşulları

Yabancı öğrenciler standart olarak ilk aşamada Üniversite Hazırlık Programına (International Foundation Year) kabul edilirler. Tıp ve diğer bilimler için olmak üzere 2

Macaristan’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler

Hazırlık programına kabul edilmeden önce üniversite yetkililerinin kontrolünde zor olmayan bir ön sınava tabi tutulurlar. Bu sınav tıp bölümlerinde doğrudan mülakat ile yapılmaktadır. Tıp bölümü için yapılan mülakatta öğrencilerin İngilizce seviyelerinin yanı sıra, biyoloji, fizik ve kimya derslerindeki bilgisi kontrol edilir. Foundation programlarına kabul edilebilmek için İngilizce bilgisinin en az orta düzeyde (Intermediate) seviyede olması gerekir. Sınavda başarılı bulunan öğrenciler, hazırlık sınıfına kabul edilir. Hem İngilizcesi hem de bilim dersleri çok iyi derecede olan öğrenciler, dilerlerse Eylül ayında üniversitede düzenlenen muafiyet sınavına katılabilirler. Muafiyet sınavından geçebilen öğrenciler, hazırlık yılı okumaya gerek kalmaksızın bölüme başlayabilirler.

İngilizcesi Foundation programına katılacak kadar iyi olmayan öğrenciler, yoğunlaştırılmış İngilizce programına katılarak, Foundation eğitimi öncesinde İngilizce öğrenirler. Yoğun İngilizce eğitimi içeren bu program sonunda öğrenciler, Foundation eğitimi alabilmek için ihtiyaçları olan İngilizce seviyesine ulaşırlar ve ilgili alanda üniversite hazırlık (foundation) eğitimine alınırlar ve bu eğitim sonunda bölümlerine başlayabilirler.

Macaristan’da Tıp Eğitim Ücretleri

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler Macaristan’da Tıp eğitimi Hazırlık programları ve lisans programlarının ücretlendirilmesi farklı olup;
İngilizce hazırlık+Bölüme hazırlık(
400 saat=5 ay=1 sömestr)=€ 3,780
İngilizce hazırlık+Bölüme hazırlık
(800 saat=10 ay=2 sömestr)=€ 5,850 Tıp(12 sömestr)=$ 15.900 (yıllık eğitim harcı)


İrlanda’da Tıp Eğitimi

 

Başvuru Koşulları

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler eğer İrlanda’da tıp eğitimi almak istiyorlarsa İrlanda’da bir üniversiteye başvuru yapabilmek için öncellikle lisenizden %70 bir ortalama ile mezun olmanız ve matematik, kimya ve biyoloji ortalamalarınızın %65 altında olmaması şartı aranmaktadır. Eğer IB programı uygulanan bir liseden mezun olduysanız minimum 30 IB puanı şartı aranmaktadır.

Ayrıca IELTS’de 6,5 puan almanız ve 3 adet referans mektubu (okulunuzdaki hocalar tarafından yazılmış olması gerekli) istenmektedir.

Yurtdışında gideceğiniz üniversite dünya sıralamasında ilk 500 içerisinde değilse yurt dışında okuyacağınız bölümü Türkiye’de kazanmış olmanız halinde yurtdışında alacağınız diploma YÖK tarafından denk sayılacaktır.

İrlanda’da Tıp Eğitim Ücretleri

İrlanda İngilizce eğitim veren ülkeler arasında maliyetin en düşük olduğu ülkedir. Okul ücretleri 9.000-13.000 Euro arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti ise 850 Euro civarındadır.

Eğitim Sistemi

İrlanda’da toplam altı tane tıp fakültesi vardır. Fakat bunlardan biri sadece daha önce herhangi bir lisans programı bitirmiş öğrencileri kabul etmektedir. Diğer beş fakülte için lise mezunu olmak yeterlidir. Bu fakülteler:

*National University of Ireland Galway  *Royal College of Surgeons in Ireland  *University of Dublin, Trinity College Dublin   *University College Cork

*University College Dublin

İrlanda’da tıp fakültesi 5 veya 6 senelik olarak uygulanmaktadır. İlk sene “Foundation Year” olarak adlandırılır ve öğrenciler bölümlerine yönelik hazırlık dersi alırlar. A Level seviyesinde lise mezunlarının 5 yıllık programa direk geçiş şansları varken Türkiye’deki liseler A seviyesinde sayılmadıkları için bu liselerden mezun olan öğrenciler üniversiteye başlamadan önce bir hazırlık programına tabi tutulur.

Müfredat kendi içerisinde seviyeler içermektedir. FY (Foundation Year), JC (JuniorCycle) ve SC (SeniorCycle) olarak adlandırılan bu seviyeler birbiri üzerine inşa edilmektedir. Aynı zamanda her seviye insan vücut yapı ve sistemlerinin temel alındığı geniş içerikli modüllerden oluşmaktadır. Her modül biyomedikal ve klinik bilimlerin entegre edildiği bir yapıdadır.

Müfredat geleneksel öğretim metodunun yanında probleme dayalı öğrenim sistemi,vaka odaklı öğrenim, küçük grup çalışmaları, pratik uygulamalar (diseksiyon dersleri), e- öğrenme gibi çeşitli modern yöntemler de kullanılarak uygulanmaktadır.

Her modül süresince ve modül sonunda çoktan seçmeli sınavlar (MCQs), yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, pratik uygulamalı sınavlar, klinik sınavlar, grup veya bireysel projelerle öğrencilerin öğrenim düzeyleri ve başarıları ölçülmektedir.

İrlanda’da İntern Olmak

İnternlük dönemi İrlanda’da mezuniyet sonrası tıp eğitiminin ilk aşaması olarak kabul edilmektedir. Bu aşamayı başarı ile tamamladığınız takdirde size “Certificate of Experience” adlı bir belge verilir. Bu belge Medical Council ve HSE (Health Service of Ireland) tarafından hekimliğinizin onaylanması anlamına gelmekte aynı zamanda da bir uzmanlık programına başvurabilmenizi sağlamaktadır.

İntern programına başvurabilmeniz için tıp fakültesini bitirmiş olmanız veya son sınıf öğrencisi olmanız gerekmektedir. Her sene HSE başvuru için kontenjan açmaktadır. Temmuz ayından başlayan eğitimler için ekim ayında başvurular başlamaktadır.

İntern eğitimi an az 12 ay sürer. Adayların bu on iki ayın en az 3 ayını genel tıbbi bilimlerde, 3 ayını genel cerrahide, 2-4 ayını ise Medical Council tarafından tanınan diğer bölümlerde geçirmesi gerekmektedir.


İsveç’de Tıp Eğitimi

Avrupa’da Tıp Eğitimi özelinde İsveç’te tıp eğitimi her okula göre biraz değişiklik göstermekle beraber, genel olarak şu şekildedir;

İsveç tıp eğitimi devlet tarafından kontrol edilen,konu bazlı programlardan;organ bazlı veya fizyolojik ve pato-fizyolojik süreçler veya temel tıbbi bilimlerin klinik uzmanlıklarla beraber öğretildiği programlara çevrilmiştir.

Ulusal regülasyonlar sadece akademik ve profesyonel sonuçlara odaklanmıştır.

5.5 yıl uzunluğundaki tıp eğitimi,İl Meclisinin kararlaştırdığı 18 aylık bir zorunlu stajyerlikle devam etmektedir.

Tıp eğitimi için akademik kalite kontrolü ve akreditasyon İsveç Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından sağlanmasına rağmen,stajyerlikler için böyle bir kontrol bulunmamaktadır.Bu nedenle stajyerlik yasaları 2005 AB yasalarına uymamaktadır.

İsveç ve yabancı tıp öğrencilerinin ve doktorlarının değişimini kolaylaştırması için devletin yakın bir zamanda 6 senelik lisans programlarına geçmesi bekleniyor.Ayrıca Şu anki akademik gelişim Bologna süreci tarafından desteklenmektedir.

Bologna süreci,Sonuç odaklı dersler,uluslararası standartlarda eğitim,öğrenci odaklı eğitim,klinik pratik derslerinde aktif rol alma ve yeterliliği ölçecek ulusal bir değerlendirme sürecini içerir.

Yakın gelecekte,İsveç tıp eğitimi büyük olasılıkla İsveç doktorlar yerine uluslararası ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecektir.

Dil Yeterliliği

İsveç üniversitelerinde bazı üniversitelerde İngilizce tıp eğitimi verilmesine rağmen Tıp eğitimi genellikle İsveççedir.Bu nedenle eğitim almak isteyen öğrenciler İsveççe Yeterlilik Sınavı(TISUS)’nı geçmesi gerekmektedir.

Eğer İngilizce programa başvurmuşlar ise TOEFL veya Cambridge First Certificate of English ile yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

İsveç’te Tıp Eğitim Ücretleri

Başvuru ücreti 900 SEK’tir.Lisans ücreti okuldan okula değişmekle beraber genel olarak 80.000 ile 140.000 SEK arasındadır.

Başvuru Süreci

Başvurular genellikle okulun internet sitesi üzerinden yapılır.Başvuru tarihleri genellikle Nisan ve Ekim aylarıdır.İnternet sitesindeki başvuru formu doldurulur ve Başvuru belgeleri gönderilir.Gelen cevaba göre kayıt işlemlerine başlanılır.


İsviçre’de Tıp Eğitimi

İsviçre’de Eğitim Sistemi

İsviçre’den bahsederken birçok alanda “en iyi” yakıştırması yapmak mümkündür; tıpkı eğitim sisteminde olduğu gibi. 26 kantonu ve çok dilli ve çok kültürlü yapısı nedeniyle eğitim sisteminde de farklılıklar bulunan İsviçre’de okullar ülkenin bu kendine özgü yapısına göre yapılandırılmıştır.

Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce seçenekleri bulunan İsviçre’de üniversitelerin bulundukları bölgelere göre verdikleri eğitim dilleri de değişir. Fransız kantonlarında bulunan Lozan, Neuchatel ve Genevre Üniversiteleri ve EPFL için eğitim dili doğal olarak Fransızca iken; Basel, Bern, Lucerne, St. Gallen, Zurih Üniversiteleri ve ETHZ’de eğitim dili Almancadır. Fribourg Üniversitesi’nde Almanca ve Fransızca programlar bir arada bulunurken, ülkenin İtalyanca konuşulan kısmında yer alan Lugano Üniversitesi’nde eğitim dili İtalyancadır.

Tıp fakülteleri; Basel, Bern, Geneva, Lausanne, ve Zurich üniversitelerinde yer almıştır.

TIP EĞİTİMİ (Avrupa’da Tıp Eğitimi)

Tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir. Bu süre boyunca klinik bilgiler temeli, hekim olarak gelecekleri için gerekli olan beceri ve yeteneklerle ilgili dersler verilir.Çekirdek müfredat zorunlu olmakla birlikte, öğrencilere bu tür biyomedikal araştırma laboratuvarlarında, yanı sıra staj seçmeli modülleri (Mantelstudium) adı altında; cerrahi, ayaktan ilaç, aile hekimliği, klinik epidemiyoloji, tıp bilişimi, ağrı tedavisi, palyatif bakım eğitimleri de sunuluyor.

Tıp Fakültesinde ilk 3 yılı tamamlayan öğrenciler tıptan lisans derecesine erişirler. Diğer 3 yıl staj eğitimi alındıktan sonra yüksek lisans derecesi almış olurlar. Yüksek lisans derecesi almak için sonunda bir tez yazılır. 6 yıllık bu eğitim tamamlandıktan sonra Medizinalberufegesetz denetiminde bir uzmanlık sınavı yapılır ve sınavı geçtikten sonra lisansüstü çalışmalar başlanılabilir.

İsviçre’de Tıp için Dil Yeterliliği

İsviçre’de bölgelere göre farklı diller konuşulduğu için her üniversite bölgesinin konuştuğu anadilde eğitim verir. Tıp için eğitim dili de bölgeye ve üniversiteye göre değişeceğinden ya Almanca ya da Fransızca olacaktır.Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyenlere  Bunun için yeterlilik istenmektedir. Yeterlilik sınavları geçilip belge alınarak bölüme başlanabilir. Eğer geçilmezse bir yıl okullarda dil için hazırlık kursu verilir. Bir yıl onlara devam edilip yine yeterlilik sınavına girilir.

İsviçre’de Tıp Eğitimi Şartları

İsviçre’de devlet üniversitelerinde okuyabilmek için Avrupa’da lise mezuniyeti almış olmak gereklidir. Lise mezuniyetini Türkiye’den almış olan öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk 2 senesini tamamladıktan sonra İsviçre’de üniversitelere başvuru hakkı elde ederler. Özel üniversiteler için ise, Türkiye’den öğrenciler lise diplomaları ile başvuru yapabilirler.

İsviçre’de Tıp Başvuru Süreci

Türkiye’de o bölüme kayıt olunduktan sonra o belgeyle İsviçre’deki belirlenen üniversiteye başvurulur. Başvuru seçilen üniversiteye göre değişebilir. Bazı üniversiteler internetten başvuruyu kabul ederken bazıları başvuru belgesinin gönderilmesini, elden verilmesini ister. Başvurunun yanında lise diploması, yerleştirme sınav sonucu, dil yeterlilik sınav sonucu, niyet mektubu istenir.

İsviçre’de özellikle tıp fakültesinde yabancı öğrenci kontenjanı diğer fakültelere göre daha az oluyor.


 

Belçika’da Tıp Eğitimi

Belçika’da Eğitim Sistemi

Belçika’da tıp eğitimi Avrupa’da tıp eğitimi standartlarına uymak için 2013 yılında 7 yıldan 6 yıla indirilmiştir. Bachelor ve Master olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrenciler Bachelor kapsamında ilk 3 yıl moleküler yapıdan başlamak üzere temel bilim dersleri alırlar ve sağlıklı insan vücudu hakkında her şeyi öğrenirler. Bunun yanında pratik dersler de vardır ve klinikte problem çözme, hastayla iletişim kurma gibi beceriler de kazanırlar. Sınavlar ilk yıl çoktan seçmeli sorulardan oluşur, sonraki yıllarda açık uçlu sorularla beraber sözlü ve pratik sınavlar da vardır.

Bachelor tamamlandıktan sonra Master aşaması gelir. Klinik dersler sistemlere ayrılarak işlenir ve 5. sınıftan itibaren stajlara başlanır. Son yıl klinik bilgileri ve problem çözme yeteneklerini test eden sınavlar vardır.Ayrıca isteyen öğrenciler mezun olana kadar doktora tezlerini yazabilirler.

Bachelor-Master sistemini ülkemizdeki tıp eğitiminin pre-klinik ve klinik aşamalarıyla karşılaştırmak pek doğru olmasa da 6 yıl sonunda alınan eğitim birbirine denktir.

Öğrenciler mezun olduktan sonra bir süre pratisyen hekim olarak çalışıp ilerde kendi yönlerini çizebilir veya uzmanlıklarını yapmak için üniversitelere başvurabilirler. Fakat uzmanlık için açılan kontenjanlar çok sınırlıdır.Üniversitelerin koşulları birbirinden farklı olsa da genel olarak diploma notu kabul almada önemlidir.

Belçika’da Tıp Eğitim Dili

Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup Felemenkçenin resmî dil olduğu Flaman Bölgesi, Fransızcanın resmi dil olduğu Valon Bölgesi ve her iki dilin de resmî dil sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi’nden oluşur. Bu yüzden üniversitelerdeki eğitim dili bağlı olduğu bölgeye göre değişmektedir. Yabancı öğrencilerin en az B2 seviyesinde dil yeterliliği olmalıdır.

Başvuru Süreci

Üniversiteye başvuru sürecinde de iki bölge arasında farklar vardır. Flaman Bölgesi’nde adayların Toelatings examen adındaki sınava girmeleri ve yüksek bir puan almaları gerekir. Bu sınav 2 aşamadan oluşur. İlk aşama matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk bir sınavdır. İkinci aşamada verilen okuma metnine yönelik sorular sorulur. Ayrıca adayların iletişim becerileri test edilir.

Valon Bölgesi’nde ise herhangi bir sınav koşulu yoktur fakat Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir denklik kurumundan onay alınması gerekir. Onay için adayların lisede aldığı Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki başarı durumları önemlidir. Bunların dışında her üniversitenin başvuru için gerekli gördüğü prosedürler vardır. Başvuru yapmadan önce gitmeyi düşündüğünüz üniversitenin koşullarını ayrıca araştırmanızı tavsiye ederiz.

Belçika’da Tıp Eğitim Ücretleri

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen öğrenciler için yıllık ücret yaklaşık 3000-6000 € arasındadır.

Belçika’da Tıp Denklik

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler için Belçika’da TIP Belçika’daki üniversitelerden alınan diploma Avrupa’da tanınır. YÖK tarafından da denkliğin onaylanması için mezun olunan üniversite dünyada ilk 500 içinde değilse öğrencinin ÖSYS sıralamasında ilk 40 bin içinde yer almış olması gerekmektedir.


  Norveç’te Tıp Eğitimi

Ülkedeki Eğitim Hakkında Genel Bilgi

Uluslararasılaştırma Norveç eğitim sisteminin tüm sektörleri için bir önceliktir. Üniversiteler ve yüksekokullar devamlı olarak uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun tesisler kurmak için çalışmaktadır. Şu anda yaklaşık 12,000 yabancı öğrenci Norveç yükseköğrenim kurumlarına kayıtlıdır. Uluslararası öğrenciler çeşitli lisans ve yüksek lisans derece programlarına kayıt olabilirler.

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen adaylar için Norveç’te eğitim ücretsizdir. Okul harcı söz konusu değildir. Ancak yasam maliyetleri için yıllık 6000 Euro civarında bir para gerekir.

Norveç’te tümü devlete ait olmak üzere, toplam sekiz üniversite bulunmaktadır. Bunlar Oslo Üniversitesi, Bergen Üniversitesi, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tromsø Üniversitesi, Stavanger Üniversitesi, Norveç Hayat Bilimleri Üniversitesi, Agder Üniversitesi ve Bodo Üniversitesi’dir. Bunlardan en büyük ve uzun geçmişe sahip olanı Oslo Üniversitesi’dir.

Oslo, Bergen ve Tromsø Üniversiteleri ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yükseköğretim ve araştırma alanındaki sorumluluklarının yanı sıra, ayrıca müzelerden de sorumlu kuruluşlardır.

Tıp fakültesinin bulunduğu üniversiteler; Oslo Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji (NTNU) Norveç Üniversitesi, Bergen Üniversitesi, Agder Üniversitesi

Norveç’te Tıp

Avrupa’da tıp eğitimi veren birçok ülkede olduğu gibi Norveç’te de tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir. Klinik bilgiler, hekimlik için gerekli olan beceri ve yeteneklerle ilgili dersler verilir. Bunun yanında Slovak dili, tıbbi terminoloji ve bir ilk yardım kursu zorunlu ders olarak verilir.

Tıp Fakültesinde ilk 3 yıl teorik dersleri tamamlayan öğrenciler, diğer 3 yıl klinik olarak eğitim görürler. Bu 6 yıllık eğitim sürecinin sonunda stajyer doktor olarak mezun olurlar. Mezuniyet sonrası 1.5-2 yıllık daha pratik eğitim görürler ve bunun ardından tıp diploması alabilirler.

Dil Yeterliliği

Norveç’te genelde kendi anadilinde eğitim verilir. Tıp için eğitim dili de üniversiteye göre değişebilir. Norveçce ya da İngilizce olarak tıp eğitimi alınabilir. Bunun için yeterlilik istenmektedir. İngilizce‘de TOEFL, IELTS, APIEL ve Cambridge Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavlarından belli puanların aşılması istenir. Norveçce için ise, üniversitenin uyguladığı yeterlilik sınavları geçilip belge alınarak bölüme başlanabilir. Eğer geçilmezse bir yıl okullarda dil için hazırlık kursu verilir. Bir yıl orada eğitim alıp istenilen seviyeye gelindiğinde bir daha sınav yapılarak, fakülteye başlanılabilir.

Norveç’te Tıp Eğitimi Başvuru Şartları

Lisans programlarına kabul edebilmek için yabancı öğrencilerin lise öğrenimlerini bitirmeleri gerekmektedir (Lise öğreniminin tamamlanmasından kasıt, Norveç’te lise öğrenimi sonunda girilen sınavdan başarıyla geçebilecek yeterlilikte bir lise öğrenimidir). Bazı ülkeler için, Norveç üniversitelerine kabul koşulu olarak, lise öğreniminin tamamlanmasına ilaveten, “en az bir yıl üniversite düzeyinde öğrenim görmüş olma” şartı da aranmaktadır. Bu kural ülkemiz için de geçerlidir. Yani Norveç’te tıp eğitimi alabilmek için burada herhangi bir tıp fakültesine yerleşip birinci sınıfın bitirilmesi istenmektedir. Çünkü Norveç’te üniversite öncesi eğitim toplamda 13 yılda tamamlanır ve gelecek öğrencilerden de bu koşul beklenmektedir.

Başvuru Süreci

Türkiye’de o bölüme yerleşip bir yıl eğitim gördükten sonra lise diploması, üniversite öğrenci belgesi ve diğer belgelerle Norveç’teki belirlenen üniversiteye başvurulur. Başvuru seçilen üniversiteye göre değişebilir. Gerekli başvuru formlarını almak ve son başvuru tarihlerini öğrenmek için her bir üniversiteyle veya yüksekokulla ayrı ayrı iletişime geçmeniz gerekmektedir. Yabancı öğrenciler için gelecek güz döneminde (Ağustos) başlayan kurslara son başvuru tarihi genelde 15 Ocak ile 15 Mart arasındadır. Bazı kurumların ayrı bir “ön yeterlik” için son başvuru tarihi vardır.

Ön yeterlik için genel koşulları; NOKUT(The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) tarafından belirlenen minimum gerekliliklerdir. Kurumların bütün veya bazı programları için daha fazla ve/veya ek koşulları olabilir.

Norveç’te Tıp Eğitimi Okul Harcı / Burslar

Bir üniversite derecesini tamamlamak genellikle pahalı bir uğraş olarak görülür ve bu konuda okul ücretlerinin payı büyüktür. Norveç üniversitelerinde ve devlet yüksekokullarında bir kural olarak uluslararası öğrencilerden okul harcı alınmaz. Buna rağmen, Norveç’teki yaşam masraflarının diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğunu da hesaba katmalısınız.

“Hiç bir şey bedava değildir” sözü çoğu zaman doğrudur. Ancak Norveç’te okul harcı ödemeden kaliteli bir eğitim almak mümkün. Eğer belirli ön koşullar sağlanırsa, yaşam masraflarınızı karşılayacak finansal destek için uygun olabilirsiniz. Çeşitli dernek programları, burs düzenlemeleri veya öğrenci kredileri ile uluslararası öğrenciler eğitimlerinin tamamı veya belirli sayıdaki sömestrler için maddi destek kazanabilirler.

avrupada-tip-okumak
avrupada-tip-okumak

Norveç’te Tıp Okumak İçin

Türkiye’deki fakülteye yerleşip 1 yıl okumak

Norveç dil sertifikası almanız ve bu alanda yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekmektedir.

TOEFL sınavından en az 170 veya internet aracılığıyla yapılan sınavdan en az 60 alınması, IELTS’den (International English Language Testing Service) en az 5.0 alınması, APIEL’den (Advanced Placement International English Language) en az 3 alınması, Cambridge Üniversitesi sınavları (First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English), Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD gibi İngilizce konuşulan ülkelerde İngilizce olarak en az bir yıl üniversite öğrenimi gören veya İngiliz dili alanında üniversite eğitimi almış olan başvuru sahipleri de, İngilizce yeterlilik koşulunu karşılamış sayılırlar.)


Bulgaristan’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler için Bulgaristan’da 5 üniversitede tıp fakültesi bulunmaktadır.Bunlar;

 • 1-) Sofya Tıp Üniversitesi
 • 2-) Plovdiv Tıp Üniversitesi
 • 3-) Pleven Tıp Üniversitesi
 • 4-) Varna Tıp Üniversitesi
 • 5-) Stara Zagora Trakya Üniversitesi

 

Eğitim – öğretim programının ilgili Avrupa üniversitelerinin eğitim – öğretim programları ile harmonizasyonu Avrupa Kredi Transfer Sisteminin ( ECTS ) uygulanması ile başarılır. Modern eğitim metotları akademik eğitim içerisinde uygulanmaktadır. Uygulanan metotlar arasında teorik ders alımının yanı sıra öğrenciyi tıbbi alanda en yetkin şekilde geliştirebilmek için sınırlı gruplar halinde pratik eğitimler ve seminerler organize edilmektedir. Pratik çalışma grupları 8 kişilik ekiplerden oluşur ve aktif olarak özel bölümlerde kadavralar üzerinde gerçekleşmektedir.

Problem dayanaklı öğrenim sistemi de etkin bir şekilde üniversitesi içerisinde uygulanmaktadır. Bununla beraber öğrencilerin gelecekteki aktif çalışma hayatlarında hasta – doktor ilişkisi aşamasında problem çözümüne yönelik bir vizyon yaratılmış olur.

Tıp eğitimini tamamlayan öğrenciler Avrupa Birliği Diploması (EUA) almakta ve istedikleri takdirde Avrupa’nın çeşitli yerlerinde görev yapabilmektedir.

Bulgaristan’da ki tıp fakültelerinde YÖK denkliği bulunmaktadır. Başvuracak öğrencilerin lisede en az 1 yıl biyoloji ve kimya derslerini görmüş olması ve bu derslerin yıl sonu ortalamalarının en az 3 ve üzeri olması gerekmektedir.Sofya Tıp Üniversitesi öğrencileri bir yıl okuduktan sonra ERASMUS/SOKRATES programlarıyla Avrupa`nın herhangi bir ülkesinde iki döneme kadar üniversite eğitimi alabilirler.

Örneğin,Sofya Tıp Akademisinde 1969 Öğretim Görevlisi ve Bilim Adamı Çalışıyor, Yaklaşık 8000 Öğrenci Öğretim Görüyor, Bunların 800’ü yabancı Öğretim Programlarının Avrupa Birliği Kriterlerine Uyumlu Olmaları Oldukça Geniş Karşılıklı Öğrenci ve Öğretim Görevlisi değişimine imkân veriyor.Ayrıca üniversitenin 4 fakültesi, 3 koleji ve 15 hastanesi bulunmaktadır.

Akademik Dönem

Akademik sene iki yarıyıldan oluşur ve her bir yarıyıl 16 haftadan oluşmaktadır. Yarıyıl bitimlerinde final dönemi bir ay ile kırk beş gün arasında değişmektedir. Yarıyıl içerisinde Paskalya ve Noel tatilleri bulunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ingiliz

dilinde gerçekleşir. Eğitime paralel olarak Bulgar dili eğitimi verilmektedir. Klinik eğitim aşamasında hastalarla iletişim kurabilmek adına Bulgarca bilinmesi gerekli olacaktır.

Bulgaristan’da Tıp Eğitim Ücretleri

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler, Bulgaristan’Da Tıp Fakültesi Ücretleri Bulgarca veya İngilizce olarak değişkenlik göstermektedir. Bulgaristan eğitim ücretleri yıllık 2500-8000 € arasında değişmektedir. Bulgaristan eğitim fiyatları İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca dillerine göre değişmektedir. Bulgaristan eğitim ücretleri Bulgarca hazırlık 2500-4700 €’dur.
Bulgaristan eğitim ücretleri İngilizce hazırlık 2500-4800 €’dur. Bulgaristan eğitim fiyatları tıp İngilizce 7000-8000 €’dur.

Bulgaristan’da Tıp – Dil Yeterliliği

Sofya Tıp Üniversitesi öğrencileri Bulgarca ve İngilizce 2 dönem hazırlık eğitimi alırlar. Başarılı öğrenciler Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanmış dil sertifikası alırlar. Bu sertifika ile kesin kayıtlarını yaptırırlar. Bulgaristan’da hazırlık sınıfı 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristan’da hazırlık okulu İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Bulgaristan eğitim bölümleri Almanca, İngilizce, Fransızca ve Bulgarcadır. Uluslar arası IELTS (6.5) veya TOEFL (213) gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristan’da üniversiteleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Başvuru Süreci

Bulgaristan’da eğitim başvuruları haziran ayında başlar. Bulgaristan üniversiteleri kabul belgesi 4-5 haftada alınmaktadır. Bulgaristan öğrenci vizesi de 4-5 haftadır. Öğrencilerin Bulgaristan’da eğitim alabilmesi için 8-10 haftaya ihtiyaçları bulunmaktadır.Resmi kayıtlar haziran ayı olup Okullar aldıkları evrakları Bulgaristan Bakanlığına göndermeye başlarlar.  Kabul veya red onayı gelme süresi 30-50 gün arasındadır. Vize prosedürde 30 gündür.Ne kadar erken kayıt olursanız Bulgaristan’da o kadar erken olursunuz. Geç gelmeniz durumunda hazırlıklarda ders kaybı olmamaktadır.


Yunanistan’da Tıp Eğitimi

Yunanistan’da normal ve teknik üniversite olmak üzere toplamda 24 üniversite bulunmakta. Avrupa’nın birçok ülkesinde üniversiteler 3+2 yıl olurken, yunan üniversitelerindeki eğitim süresi aynı Türkiye’deki gibi minimum 4 yıl olmaktadır.

Yunanistan üniversite eğitimi konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise; Yunanistan’da Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa üniversiteleri tarafından tanınan üniversite diplomaları verilirken, Yunan hükümeti şuan sadece devlet üniversiteleri tarafından verilen diplomaları tanımaktadır.

Yunanistan’da tıp eğitimi 12 dönemden oluşmaktadır. Eğitimler ilk iki sene temel bilimler üzerine olup 3.seneden itibaren klinik pratikler entegre edilmiştir. Temel tıp eğitimi dışında çeşitli araştırmalar ve seçmeli dersler ile eğitim desteklenmiştir. Kişiler ilgi ve merakları doğrultusunda bu dersleri seçmektedir. Avrupa’da üniversiteler ECTS (European Credit Transfer System) ile öğrencilerin aldıkları eğitimin başka Avrupa ülkelerinde de geçerliliğini sağlayan bir akreditasyon sistemi kullanmaktadır. Yunanistan’da da öğrencilerin aldıkları dersler ECTS kredi sistemiyle takip edilmektedir. Her bir dönemde 30 ECTS kurslara dağıtılmış şekildedir. Mezuniyet sonrasında Master ve Doktora(PhD) yapma imkânları bulunmaktadır.

Tıp Eğitimi bulunan üniversiteler aşağıdaki gibidir:

 • ✓ Aristotle University of Thessaloniki, Medical School
 • Democritus University of Thrace, Medical School
 • National & Kapodistrian University of Athens, School of Health Sciences – Faculty of Medicine
 • University of Crete, School of Health Sciences
 • University of Ioannina, School of Medicine
 • University of Patras, School of Medicine
 • University of Thessaly, School of Health Scinces – Department of Medicine

Başvuru Süreci

Yunanistan’da yaşayan öğrenciler Panhellenic Examinations adlı bir sınavda aldıkları puana göre değerlendirilirken; yabancı öğrenciler Entrance Exams adlı sınavlardan aldıkları puanlarla başvuruda bulunurlar.

Yunanistan’da Tıp Dil Yeterliliği

Eğer ki yunanca bilmiyorsanız ve istemiş olduğunuz eğitim programının dili yunanca ise 1 yıl da yunanca dil eğitimi okursunuz.

Yunanistan’da Tıp Eğitim Ücretleri

Avrupa’da Tıp Eğitimi almak isteyen öğrenciler,
Yunanistan bir öğrencinin rahat edebilmesi için gerekli olan bütün ortamı sağlamaya halen devam etmektedir. Yunanistan’ da hangi statüde öğrenci olursanız olun ücretsiz sağlık ve yemek hizmetinden yararlanabilirsiniz. Müzelerde, sanat galerilerinde, toplu taşımalarda, özel sanatsal organizasyonlarda öğrenciler için indirim kartı da edinebilirsiniz. Yunanistan ve Avrupa birliği ayrıca diğer ülkelerden gelen öğrencilere burs imkanı da sağlamaktadır. Bunların yanı sıra vakıflardan, özel sektörden ve bağışlar aracılığı ile birçok burs imkanına ulaşabilirsiniz. Yunanistan’da Burslar lisansüstü ve doktora öğrencilerine verilirken. Özel düzenlemeler ve bağışlar aracılığıyla her türden öğrenci için burs imkanı sağlanmaktadır.

Yunanistan anayasasına göre üniversite seviyesindeki eğitim tamamıyla devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu da bir anlamda özel üniversitelerin önüne geçmektedir. Böyle bir yasak olmamasına rağmen, özel üniversite -Yunanistan’da “Colleges” olarak bilinmektedir- mezunların devlet dairelerinde üniversite mezunu olarak kabul görmezler.

Yeterli sayıda Amerikan kolejlerinin birçok bölümleri Yunanistan’da bulunuyor. En ucuz eğitim ücreti ise senelik 6000-6500 Euro arasıdır.

Konaklama

Master programlarının haricinde lisans eğitimi programlarının tamam ücretsizdir. Konaklama konusunda her üniversitenin yeterli yurdu olmamakla beraber anlaşmalı olduğu özel yurtlar bulunuyor. Özel yurt ücretlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır ve böylelikle bu oda ücretleri, tek başınıza tutmak istediğiniz oda ücretlerinden daha hesaplı olacaktır.

Eğer yurtta değil ama evde kalmak isterseniz kira ücretleri ortalama 200 ila 300 Euro değişiklik gösterebilir.

 

Kaynak: Yazıda  emeği geçen Türk Tıp Öğrencileri Birliği ne teşekkür ederiz.

Siz nerede tıp eğitimi almak istiyorsunuz? Yorum bölümünden veya iletişim sayfamızdan bize ulaşın, Avrupa’da tıp eğitimi almak istediğiniz ülke ile ilgili yardımcı olalım 🙂


yurtdisinda.org Yurtdışında eğitim ve yaşam tecrübesine sahip uzman bir ekip tarafından kurulmuştur. “Yurtdışında Eğitimin Her Yönü” mottosuyla yola çıkan ekibimiz yurtdışı eğitimle ilgili en çok merak edilen konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Amacımız yurtdışı eğitimle ilgili bilgi edinmek istediğiniz konularda sizlere en öz bilgiyi sağlamaktır. Siz de Avrupa’da Tıp Eğitimi ile ilgili merak ettiklerinizi ve katkılarınızı yorum bölümüne yazabilir, detaylı bilgi için info@yurtdisinda.org adresine mail atabilir veya iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here